Prezes Zarządu WOPR WL
Robert Fredrych

Wiceprezes Zarządu WOPR WL
Krzysztof Jankowski, e-mail: jankes.k@wp.pl
Krzysztof Turowski, e-mail: nautilius88@gmail.com

Sekretarz Zarządu
Barbara Kapłon

Członkowie Zarządu
Waldemar Antoniewicz
Zenon Bareła
Andrzej Borkowski
Marcin Kleczkowski
Zbigniew Zdzitowiecki
Przemysław Matczak
Sławomir Rachudała
Dawid Fredrych
Jakub Łażewski
Wojciech Kuszewicz

Kierownik Biura WOPR WL
Elżbieta Kowalska
biuro@woprlubuski.pl