Prezes Zarządu WOPR WL
Robert Fredrych

Wiceprezes Zarządu WOPR WL
Marcin Sokalski, e-mail: m.sokalski@woprlubuski.pl
Krzysztof Jankowski, e-mail: jankes.k@wp.pl
Krzysztof Turowski, e-mail: nautilius88@gmail.com

Sekretarz Zarządu
Barbara Kapłon

Członkowie Zarządu
Waldemar Antoniewicz
Zenon Bareła
Andrzej Borkowski
Marcin Kleczkowski
Zbigniew Zdzitowiecki
Przemysław Matczak
Krzysztof Piotrowski

Kierownik Biura WOPR WL
Lilianna Wilk
biuro@woprlubuski.pl