You are currently viewing Wysokości składki członkowskiej od 2022 roku

Wysokości składki członkowskiej od 2022 roku

Zgodnie z uchwałą Zarządu WOPR Województwa Lubuskiego nr 11/9/II/2021/Z z dnia 22 września  2021 r. w sprawie składek członkowskich, wysokość składki rocznej od 01 stycznia 2022 r. wynosi 100,00 zł. Potwierdzeniem opłaty składki w legitymacji WOPR jest wklejony numerowany hologram wydany przez Biuro WOPR Województwa Lubuskiego.

Opłaty składki można dokonać bezpośrednio w Biurze WOPR WL gotówką lub kartą płatniczą oraz przelewem na rachunek bankowy:

ALIOR BANK :  80 2490 0005 0000 4500 4290 1262.

W tytule przelewu prosimy podać:
Składka członkowska za 2022 r., imię i nazwisko członka WOPR, którego dotyczy składka oraz numer legitymacji WOPR.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00 .