You are currently viewing Składki członkowskie

Składki członkowskie

Składkę członkowską za rok 2017 należy wpłacać na rachunek bankowy WOPR WL  w Alior Bank o nr 80 2490 0005 0000 4500 4290 1262 z następującymi danymi w tytule przelewu: imię, nazwisko, nazwa jednostki WOPR, np. Jan Kowalski, WOPR Żagań. Po wpisy do książeczek zapraszamy do działającego już biura!