You are currently viewing Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Oddział Żagań

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Oddział Żagań

  • Post category:Aktualności

I. Data, godzina i miejsce zgromadzenia

27.04.2019, 12:00 Kręgielnia basen Arena, Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań

II. Szczegółowy porządek obrad

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
  6. Przejęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia oddziału.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wiceprezes zarządu
Tomasz Muszyński