Prezes Zarządu WOPR WL
Krzysztof Piotrowski
tel. 509 319 448, k.piotrowski@woprlubuski.pl

Wiceprezes Zarządu WOPR WL
Krzysztof Jankowski, e-mail: jankes.k@wp.pl
Krzysztof Turowski, e-mail: nautilius88@gmail.com

Sekretarz Zarządu
Barbara Kapłon

Członkowie Zarządu
Waldemar Antoniewicz
Zenon Bareła
Andrzej Borkowski
Jacek Czerepko
Daniel Jachacy
Marcin Kleczkowski
Krystian Rębacz
Marcin Sokalski
Zbigniew Zdzitowiecki
Przemysław Matczak

Kierownik Biura WOPR WL
Lilianna Wilk
biuro@woprlubuski.pl