/Download

Download

Dokumenty
Statut WOPR WL
Wydruk z KRS
Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego
Karta ewidencyjna członka WOPR WL
Podanie o przyjęcie w poczet członków WOPR WL
Formularz wniosku o identyfikator członka WOPR
Formularz wniosku o identyfikator – stopień WOPR
Zaświadczenie lekarskie

Prawo
Lista podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
Wyjaśnienia MSWiA w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

Inne
Jak legalnie pracować jako ratownik wodny?